Fritidsflyg för nybörjare

7 Tjejer i Sjuhäradsbygden bygger ett flygplan
under rubriken ’Sju Särdelses Damer’ och med support
från medlemmar i Svenljunga Flygplatsförening.

Förslag till projekt med stöd från Leader+ Sjuhärad.

Projektet syftar till att väcka intresse för flyg bland andra
grupper än flygtokiga karlar och visa att det går att utveckla
nya intresseområden för en rikare tillvaro på landsbygden,
och att genom ett flygplansbygge skapa en kunskapsgrund
som ytterligare stärker Sjuhäradsbygden som vaggan för
det nya folkflyget.

Svenljunga Flygplatsförening har genom Leaderprojektet
Sjuhäradsbygden Flyger lagt grunden för en spännande
utveckling och ser det som en naturlig fortsättning att stå
som projektägare även till detta projekt.

Vi har genom det framväxande nätverket fått kontakt med
en byggsatstillverkare i Tjeckien som skulle passa utmärkt som
en internationell parner i Leadersamarbetet och dessutom
med en produkt som skulle fungera perfekt för ändamålet.

Deltagare i projektet skulle vara en kärntrupp bestående av
7 kvinnor som formellt blir byggare enligt reglerna som EAA
utfärdar, (Experimental Aircraft Association) och en support
grupp av intresserade tjejer och killar som vill vara med och
bidra med kunskaper och engagemang. Det finns 22 damer
på intresselistan.

Projektplan:

Gruppen bildas och en projektledare utses som blir ansvarig
gent emot Leader+ och en sammanhållande teknisk konsult anlitas
som byggansvarig gent emot EAA. Supportgruppen består av
medlemmar i Svenljunga Flygplatsförening.

Projektet börjar med en studieresa till Tjeckien för att titta närmare
på flygplansmodellen och för att få en bild av vad byggsatsen innehåller,
samt för att knyta kontakter med det närliggande Leaderområdet
och övriga flygintresserade i nätverket.

Byggprocessen beräknas pågå under kommande vinterhalvår
och fungera som en kvällskurs med inslag av utbildning inom
såväl tekniska som flygankutna ämnen genom medverkan av
medlemmar i supportgruppen.

För ändamålet finns en hyresledig lokal i närheten av flygfältet i
Svenljunga. Denna kan även fungera som kurslokal och som
träffpunkt och besöksmål för alla som är nyfikna på hur
projektet forskrider.

Projektets mål är att visa upp ett färdigt flygplan som genom
flygplasföreningens försorg utprovas och registreras så att det i
förlängningen kan flygas och utgöra symbolen för ett levande
landbygdsprojekt i smarbete med Leadernätverket.


Sjuhäradsbygden Flyger

Svenljunga Flygplatsförening - 04.08.10