Aktuellt
Svenljunga Flygplatsförening        

Ingvar Carlsson åtar sig service och underhåll på ultralätta flygplan av typ Ikarus, Zenair, Flight Design m.fl och har behörighet på 2- och 4-takts Rotax motorer. Hör av dig om du behöver hjälp.

f.o.m 1/11 2015
upphör underhållet av denna webbsida. Materialet ligger
kvar tills vidare som dokumentation av 15 års verksamhet
kring flygfältet i Svenljunga. (webbansvar Igor Cronsioe)

Extra Årsmöte
hölls den 8/9 kl 18 på Ewas Café - Hangarfrågan
togs åter upp på ett nytt möte den 12/10, men bidra
gärna med idéer om framtida verksamhet till styrelsen.

Föreningsmöte
Föreningsmöte hölls i klubbstugan den 4/7.
Markägaren har sagt upp vårt arrendeavtal till årsskiftet.
Beslöts att styrelsen försöker förhandla fram ett nytt.

Årsmöte 2015
Årsmöte hölls i Svenljunga Flygplatsförening
den 7/3 i klubbstugan. Ny styrelse

2014
Tio år sedan vi avslutade vårt Leaderprojekt läs mer

flyg ett varv
den 2/10 testade vi en billig kamera på SE-VOZ

Årsmöte 2013
hölls i Svenljunga Flygplatsförening
den 23/3 i klubbstugan.

Styrelsemöte 23/2 2013
Vi träffades i klubbstugan och planerade för det nya året.

Trångt i hangaren
nu har vi flera UL till salu

Årsmöte 2012
hölls i Svenljunga Flygplatsförening
den 25/6 i klubbstugan.

Styrelsemöte 25/2 2012
Vi träffades i klubbstugan och gick igenom läget för det nya året.

Styrelsemöte 24/9

Skall vi köpa ny strut, eller lägga ner verksamheten?
Vi avvaktar kommunens inriktning.

A22:an såld
Den 25/7 sålde vi vår klubbkärra till Dick Boman i Mellansel.

Årsmöte 2011
Årsmöte hölls lördagen den 12/3 i klubbstugan vid fältet.

Styrelsemöte 5/2 2011
Genomgång av ekonomi och flygplansstatus samt förberedelser för årsmöte.

Styrelsemöte 28/8
Genomgång av ekonomi och flygplansstatus varefter vi flög en sväng
över sportvagnsträffen på Hofsnäs.

Årsmöte 2010
Vi höll vårt årsmöte den 20/3 i klubbstugan och diskuterade fältets och
klubbflygplanets framtid. Den avgörande frågan är om vi får behålla fältet.

Nytt år - och kallt!

2010 började med ankomsten av en ny 701:a och lastning av en annan
för transport till Tjeckien där den blir uppgraderad för svenska förhållanden.

Styrelsemöte 5/12
Genomgång av ekonomi mm inför årsslutet.

Styrelsemöte 12/9
Vi träffades och gick igenom ekonomin och övriga frågor
kring vår flygverksamhet.

Styrelsemöte 25/4
Mötet hölls i strålande sol och det blev mycket att planera inför
den kommande flygsäsongen.

Långfärd

Ingvar och Willy flyger till Friedrischshafen tillsammans med 24 andra
UL-kärror i början av April. Se artikel i STT vecka 13.

Årsmöte
Vi höll vårt årsmöte söndagen den 15/3 kl 15.00 i klubbstugan vid fältet.
Hela Styrelsen valdes om. Beslöts att under året värva fler medlemmar för intressegemenskap kring flyget och flygplatsen i Svenljunga.

Styrelsemöte 14/2
Vi sågs hemma hos Kent Olsson för förberedelser för årsmötet
och genomgång av det ekonomiska läget.

Flygplansägare
Vill du bli delägare i vårt klubbflygplan? Vi har några andelar till salu.
Hör av dig till någon i styrelsen. Titta här

Styrelsemöte den 7/12
Vi träffades hos Kent för att lägga upp nya planer för framtiden.

Lördag 30/8
visade vi upp oss på Hofsnäs
www.sportvagnstraffen.se

Styrelsemöte den 28/6
Vi träffas i klubbstugan kl 11 och går igenom läget för verksamheten.

Årsmöte hölls den 30/3 -08
Till ny ordförande valdes Igor Cronsioe som bl.a kommer att dra upp riktlinjerna för en framtida satsning på flyget i Sjuhäradsbygden och en expansiv verksamhet i Svenljunga.

2007-12-20
Efter en lång och mulen höst kan v bara konstatera att nästan all flygning har legat nere. Nu hoppas vi på ett bra 2008 med fint väder och nya medlemmar som vill börja lära sig flyga. God Jul Och Gott Nytt År.

Lyckad premiär

Den 9/9 visade vi upp vår nya klubbkärra på flygdagen i Borås.
Rekordmånga besökare och stort intresse.

Äntligen 2007-08-19

är alla papper klara och vi kan börja flyga in oss på A-22:an, så nu är det bara vädret som avgör om vi kan komma upp i luften. Är du intresserad av att titta närmare på planet, ring Ingvar på 0325 611679.

Beklagligt 2007-08-10
Det har nu gått 2 månader sedan provflygningen av vår nya maskin och vi har fortfarande inte fått alla papper klara. KSAK är en svag organisation med små resurser, om det nu skulle vara en förklaring till alla som bara väntar på att få börja flyga i Svenljunga. Vi återkommer med en utförlig rapport om orsakerna vid ett senare tillfälle.

Första luftfärden 2007-06-10
Nils von Koch och Ingvar Carlsson redo för första testflygningen.

Roll Out 2007-05-12
Nu är den på plats. En ägargrupp med Ingvar Carlsson i spetsen har gjort det möjligt att få en ny Aeroprakt A-22 till Svenljunga. Arbetet med typgranskning och registrering har just påbörjats. Vi hoppas att den skall vara flygklar inom en månad och sedan kunna visa upp den på sommarens flygträffar.

Nytt flygplan på gång!
Lördag den 14 april träffas vi i klubbstugan för genomgång av villkoren för att vara med och skaffa en ny klubbmaskin. Kom kl 12 och medverka till att Svenljunga får en egenflygande symbol

Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls lördagen den 10/3 kl 12.00 i klubbstugan.
Vi befinner oss i ett avgörande skede för den fotsatta verksamheten och hoppas att alla som är intresserade av flygverksamheten i Svenljunga hör av sig med synpunkter och önskemål. Blir det ett nytt flygplan?

Styrelsen träffades den 24/2 för förberedelser och genomgång av ärenden som berör årsmötesförhandlingarna.

Gott Nytt 2007
För närvarande är det ganska vått på fältet, men mellan regnskurarna gör vi några korta turer. Arbetet går vidare med att försöka hitta en sponsor till ett eget klubbflygplan. Vi behöver också få en större förankring hos kommunen för att våga satsa framåt. Hör av dig till någon i styrelsen om du vill bidra med konstruktiva idéer.


Flygfotoutställning 1 - 8 December 2006

Bo Lundberg visar sina bilder som han tagit med hjälp från
UL-flyget i Svenljunga.

2006-10-17
Stor förlust för Sjuhäradsflyget

En oförklarlig olycka har inträffat med ett flygplan från Borås Flygklubb. Tre av våra kollegor och vänner har gåt bort och det känns svårt att fatta vad som hänt. Vi beklagar den tragiska olyckan och riktar tankarna till klubbens medlemmar och de omkomnas anhöriga.

Styrelsemötet den 30/9

Nu är klubbstugan på plats! Vi fortsätter att snygga upp runt hangarområdet och arbetar på att på sikt kunna hålla ett eget klubbflygplan. Modellflyget ökar och det flygs flitigt. Nästa styrelsemöte den 4/11 kl 11.30 i stugan.

Uppdrag Flygning
Bo Lundberg dokumenterar Svenljunga.

Studieresa till Danmark

Under helgen 19-20/8 gjorde några i styrlesen ett besök i Gjerlev
för att titta på ett nytt flygplan. Liten rapport

Augusti 2006
Ingvar Carlsson är nu åter på benen. Han kommer att avveckla sin blästringsverksamhet och övergå till att enbart arbeta med flygplan. Behovet av service och underhåll på ultralätta flygplan ökar stadigt. I smarbete med flygplatsföreningen sker också en expanderande flygplansförsäljning med utleveranser från Svenljunga. Föreningen arbetar vidare med planerna på en Mekarby och genom förslaget till en ny detlajplan för Bersäters Industriområde hoppas vi att kommunen tar vara på den unika möjligheten att profileras sig som framsynt och nytänkande. Styrelsen träffas i början av sept. för en genomgång av utvecklingsmöjligheterna.

Styrelsemötet den 26/6
Vi träffades hos Inger med en blomma till Ingvar som blivit allvarligt sjuk. Tills vidare får föreningen klara sig utan hans hjälp, men vi hoppas att han snart skall vara igång med mekandet igen.

  06.06.16
Vår hdersmedlem Anders Ljungberg har gått bort! Anders var en stor tillgång för oss i föreningen och en bidragande orsak till att vår förening tog fart. Han var alltid en inspirationskälla vid sina besök och en hörnsten i vår tekniska verksamhet. Vi kommer att sakna honom mycket. Läs mer om Anders här

Styrelsemöten hölls den 20/4 i klubbstugan med planering inför flygsäsongen - mer flygning med ungdom och fler utflyktsmål, och vid mötet den 30/5 bestämdes att lägga ungdomsövningen någon gång i juli i samband med en familjekväll med lite servering.

Årsmöte
hölls den 12/3 i Växa Tillsammans lokal på torget i Svenljunga. Till ordförande omvaldes Willy Ask och två nya ledamöter valdes in i styrelsen som supleanter. Projektet Mekarbyn redovisades och kommer att bearbetas vidare för att om möjligt realiseras inom det närmaste året. Den nya styrelsens sammansättning finns här

Styrelsen träffades den 28/1
i klubbstugan med gemytlig värme från kaminen. Vi gjorde en sammanfattning av Mekarbyprojektet och lade upp lite planer för årets verksamhet, bl.a att ordna ett isflyinn i Hosljunga. Årsmöte kommer att hållas den 12/3 kl 15 i Växa Tillsammans lokal på torget i Svenljunga till vilket alla nya och gamla medlemmar kallas. Nästa styrelsemöte hålls vid samma tidpunkt.

Styrelsemötet den 30/11
Vi arbetar vidare på Mekarbyn och skissar även på en tillbyggnad för mer hangarutrymme i anslutning till verkstadshallen. Modellflygarnas klubbstuga är hämtad och skall ställas på plats. Hangaren är nästan klar och vi har fått en hyresgäst från Göteborg.

Leader+ igen! 29/8
Nu är det klart att vi får en så kallad Leader Check för att utveckla idéerna bakom Mekarbyn. Vi har också träffat plangruppen på kommunen och diskuterat fortsättningen på flygplatsprojektet. I stora drag hänger det på om vi kan hitta en realistisk finansiering av hela anläggningen. Vi arbetar vidare i styrelsen och träffas när vi bestämt nästa tidpunkt.

Styrelsemötet den 1/8
Banförlängningen är klar och vi har nu ca 400 m att landa på. En del jobb är forfarande kvar att göra på hangaren. Vi har också en liten klubbstuga på gång som vi övertar av Slätte Modellflygklubb. Betr. ytterligare hangar kommer vi att träffa kommunen den 29/8.

Styrelsemötet den 14/6
Vi diskuterade ekonomi och gjorde en arbetsfördelning när det gäller återstående arbeten på fältet och hangaren. Vi planerar också en flygträff med lite grillning. Vi hade också ett styrelsemöte den 5/7 och gick igenom återstående ärenden innan semesterperoiden. Nästa möte blir den 1/8 kl 18 i hangaren.

Det skulle bli typ, UL igen

Den 4 juni skulle vi flugit i samband med ungdomsfestivalen
i Svenljunga men det ihållande regnet gjorde att man fick
nöja sig med att titta.

Styrelsemötet den 19/5

skulle ha blivit en arbetskväll, men pga brist på maskiner blev det en trevlig planeringskväll för nästa övning: Tisdag 24/5 då vi tar tag i förlängningen av banan.

Styrelsemötet den 9/5
Vi kunde konstatera att Leader+ tackat nej till vårt projektförslag om en mekarby vid flygfältet. Däremot är det nu viktigt att följa upp fältets status i kommunen och att göra klart banan och hangaren. Vi kommer också att satsa på en tydlig medverkan vid den kommande ungdomsfestivalen i Svenljunga.

Årsmöte
hölls den 31/3 i Växa Tillsammans lokal på torget i Svenljunga. Till ny ordförande valdes Willy Ask. Föreningen blir ägare till Boråsklubbens gamla Dargon 150. Ett nytt projekt Mekarbyn blir nästa utmaning och föreningen söker medel för projektering från Leader+.

7/1 2005

Vi har nu avslutat projektet 7up Sjuhäradsbygden flyger - läs rapporten


Om Mekarbyn i STT 7/10

Flygnära tomter i Svenljunga. Läs mer

Styrelsemötet den 9/12
Vi gick igenom en plan för hur föreningen skall arbeta vidare när Leader+ projektet är avslutat samt en avstämning av projektets ekonomi.

Styrelsemötet den 11/11
Det blev en genomgång av det ekonomiska läget och en kort sammanfattning av projektets olika delresultat. Vi behöver bland annat kompletera materialet kring utflyktsmålen och göra färdigt en del detaljer på hangaren.

Styrelsemötet den 30/9
Vi träffades i hangaren och gick igenom resterande arbetsuppgifter som vi kan klara av inom ramen för Leaderprojektet. Det blev en kylig stund kring runda bordet, men sedan desto varmare hemma hos Inger och Ingvar som bjöd på kaffe och mackor.

Det blev en heldag på flygplasen den 11/9

läs mer här ..

Styrelsemötet den 1/9
Vi skulle träffas på Borås/Viared Flygplats i klubbhuset och diskutera utfallet av vår Leaderansökan om byggprojektet men tiden räckte inte till. Däremot informerade vi om 7up på Boråsklubbens möte och diskuterade samarbete mellan flygklubbarna i Sjuhäradsbygden.

Styrelsemötet den 18/8
Det ser dystert ut för tjejerna som vill bygga ett flygplan. Signalerna från Leader+ är inte roliga, men vi hoppas att det finns en förståelse för projektets betydelse när LAG träffas den 25/8.

Vilket ös,
när vi invigde hangaren och pratade om byggprojektet med tjejer. Det regnade oavbrutet den 1/7 när vi skulle ha party på Airport Beach så det fick bli innomhus och vi passade på att inviga caféet och firade att att vi fått elen ansluten. Nu börjar vårt klubbhus fungera.

Styrelsemötet den 17/6
En sammanfattning av projektläget. Hangen nästan klar, förlängningen av banan påbörjad. Byggprojektet med tjejer som bygger flygplan avgörs i augusti. I sommar bearbetar vi olika utflytsmål. Vi är månadens projekt på Leader+ hemsida.

Styrelsemötet 13/5
Mötet ägnades åt byggprojektet. En ansökan är inlämnad till Leader+ och vi skall försöka ta fram kompletterande underlag. Har vi tur kan ett beslut bli klart innan semesterperioden.

Klubbmötet den 29/4
Vi träffades hos Claes på torget och och gick igenom förutsättningarna för att vara med och bygga ett flygplan. Vi räknar med att få ihop ett bra gäng och nu gör vi en ny projektansökan och planerar för en studieresa till Italien. Det kan bli ett mycket roligt projekt med internationella kontakter och en hel del uppmärksamhet. Tjejer som flyger

Styrelsemötet den 7/4
vi jobbade fram ett underlag för fortsättningsprojektet med att bygga ett flygplan och gjorde en sammanställning av alla som visat intresse av att delta. I övrigt löper projektet enligt planerna och vi skall se till att snarast få färdigt hangaren och förlängningen av banan.


Folkflyget som marknad
är titeln på en utställning som vi medverkade med under evenemanget Skandinavisk Upplevelse Kongress som hölls på Åhaga i Borås den 23 - 26 mars. Vi ställde upp ett flygplan, CH 601 i utställningehallen och testade intresset för UL-flyg.

Den 17/3
höll Leader+ sitt årsmöte i Rångedala bygdegård och Igor Cronsioe medverkade med en presentation av 7up projektet.

Konstituerande styrelsemöte
hölls den 11/3.
Styrelsen har utökats med ytterligare en ledamot, Ann-Louise Nyde. Ledamöterna behåller sina poster enligt föregående år. Cecilia Johansson från Leader+ Affärsutveckling kultur- och turismprojekt berättade om möjligheterna till samverkan för att få hjälp, men även om att bidra med erfarenheter till andra projekt. Styrelsen ställde sig positiv till att delta, och avvaktar en inbjudan till ett första möte.

Årsmöte
hölls söndagen den 29/2.
Nya och gamla medlemmar tecknade medlemskap för 2004. Vår hedersmedlem Anders Ljungberg från EAA berättade om amatörflygets historia och gav oss tips om hur man bygger sitt eget flygplan. Efter mötet diskuterade vi möjlighterna att få igång ett nytt projekt, sju tjejer bygger ett flygplan - The Seven Ups

Styrelsemöte
hölls den 19/2 för förberedelser till årsmötet.

Styrelsemötet den 15/1 2004
Igor presenterade en verksamhetsrapport och vi gick igenom ekonomin inför bokslutet för första verksamhetsåret. Vi tittade också på en ny idé till fortsättning på projektet.

Uppföljning
Den 3/12 träffade vi Carl Olov Holmström som är vår 'fadder' för projektet. Vi gjorde en lägesbeskrivning och diskuterade olika möjligheter att gå vidare med nya projektidéer för att ytterligare sprida intresset för Sjuhäradsflyget.

Styrelsemötet 26/11
Vi har läget under kontroll och det händer inte så mycket på grund av vädret. Förhoppningsvis skall det bli lite vinter och landningsbara isar. Vi skulle ha haft besök av vår fadder från LAG gruppen, men det blir ett informellt möte den 3/12.

Styrelsemötet 9/10
Vi gjorde en ekonomisk sammanställning och beslöt att lägga lite mer av budgeten på att få klart hangaren innan vintern. Vi har lyckats bra med att få ut information om projektet men det behövs fler insatser för att engagera omgivningen för projektets möjligheter.

Styrelsemötet 11/9
Vi träffades hos Claes i Växa Tillsammans lokaler och gjorde en avstämning av projektet och konstaterade att vi håller budget och tidsram.

Arrendet klart
Den 18/9 2003 fick vi klart med vårt arrende av marken. Genom ett avtal med kommunen får vi tillgång till hela fältområdet och gäller till projekttidens slut och därefter löpande med 3 mån. uppsägningstid.

Flygdagar i Borås
Under flygdagarna i Borås den 30/31 augusti fanns vi med bland utställarna och presenterade Sjuhäradsflyget.

Arbetsdagar under Juli
Vi gör ett ryck och färdigställer hangaren och marken runt omkring. Förhoppningsvis blir det några fina dagar då vi både kan flyga och jobba med projektet. Ett glädjande komplement är att SKANSKA skänker asfalt till hangargolvet. Hör av dig till Ingvar Carlsson om du vill vara med och flyga och jobba.

Drakflygningen den 14 maj
Som ett svar på Göteborgs Drakbåtsfestival tänkte vi ordna en draktävling mellan olika lag från skolor och företag i kommunen. Tävlingen skulle gå ut på att bygga och flyga den vakraste draken och bedömmas av en sakkunnig jury. Hur man bygger en drake kan du läsa om här Vi började med styrelsemöte kl 16 och tog
kvällen som en förövning med lite drakexperiment. Den verkliga
tävlingen kommer upp på agendan så småning om.

Styrelsemöte 2/4 kl 16.00
Konstituerande möte samt genomgång av läget och planering för 'vårbruket' Beslöts att nästa evenemang blir en drakfestival.

Invigning och Årsmöte den 20/3
Kl 17.00 samlades vi på fältet för att inviga Leader+ projektet med förfriskningar från ICA, tal av kommunstyrelsens ordförande Tomas Mellqvist och bandklippning av Annika Andersson från Leader Sjuhärad. Det blev även en liten flyguppvisning.pressklipp - se bilder

Årsmötet ägde rum i Växa Tillsammans lokaler vid torget med besök av Thomas Backman från KSAK och Anders Ljungberg från EAA.

Styrelsemöte 13/2
uppläggning av ekonomi och planering av olika projektavsnitt samt idéer till events.

Styrelsemöte 16/1
konsttitureande möte och planering för projektarbetet.

Klartecken från Leader+
Kommunen har beslutat att hyra ut marken som behövs till föreningen och den 30/10 fick vi klartecken för ett bidrag från Leader+. Läs om beslutet

Föreningen bildas
Svenljunga flygplatsförening bildades den 28/10 02 och ett flertal personer har visat allmänt intresse att börja ta flyglektioner, att vara med och sköta mark och utrustning eller att sätta igång ett flygplansbygge för ungdommar.


 
Det är enkrare än du tror - Bli medlem