Charles Lindbergh banade vägen

SVENLJUNGA (STT)

När Svenljunga Flygplatsförening härförleden höll sitt årsmöte, fanns hedersmedlemmen Anders Ljungberg från EAA (Experimental Aircraft Association) på plats. För de drygt 20-talet närvarande berättade han om amatörflygets historia och om att bygga sitt eget plan. Något som lockat entusiaster ända sedan flygets början.

Trots att flyghistorien, med bröderna Wrights första flygtur, firade 100-årsjubileum förra året, ville Anders se Charles Lindberghs enmansflygning över Atlanten den 21 maj 1927, som amatörflygets födelse.

- De som flugit tidigare sågs mest som akrobater och cirkusfolk, men efter Charles Lindberghs flygning togs flyget på allvar, "kan han, så kan väl jag också, om inte över Atlanten så åtminstone över socknen", resonerade man.

Med hjälp av brädor, lakansväv och A-Fordmotorer startades flygplansbyggen snart över hela USA. Ett av de stora problemen var dock motorerna. En A-Fordmotor på 40 hk, tung och klumpig. Fick man trots allt ett plan som kunde lyfta, kom nästa stora problem – piloten.

- Oftast lärde man sig flyga samtidigt som planet provflögs, det är ingen bra kombination.

Och visst hände det en hel del olyckor. Olyckor som gjorde att myndigheterna började få upp ögonen för problemet och menade att det nog behövdes någon form av regler.

- Men så kom andra världskriget och amatörbyggena glömdes bort.

Inte förrän i början av 50-talet fördes frågan åter på tal och 1953 bildades EAA. En organisation som, i början i all enkelhet förvisso, men ändå reglerade amatörflyget. Anders Ljungberg var själv en flygentusiast redan på den tiden och 1960 fanns han i USA. Som engagerad i EAA flög han runt till 40 av USAs stater som organisationens kontrollant, men också som sakkunnigt stöd.

Nu var det förstås inte bara i USA som drömmen om att flyga fanns. Det drömdes i Europa också.

- I Sverige fanns pionjären Hugo Eriksson, som till och med flög på gengas under krigsåren!

Tillbaka i Sverige var Anders den som, genom enträget arbete, såg till att även svenskarna fick ett regelverk för amatörflyget och EAA i Sverige startades 1967.

 

Att bygga själv

Det ultralätta flyg, som Svenljungas flygentusiaster flyger, kom till Sverige på 80-talet. Det är i den här kategorin som många av hemmabyggena finns. Någon enstaka tar det helt från början och gör hela konstruktionen själv, men de flesta köper en färdig konstruktionsritning eller köper helt enkelt en monteringssats.

- Till och med på Svalbard har jag varit och tittat på ett bygge!

En hel del goda råd hade förstås Anders också att ge åt dem som går i byggtankar.

- Ägna god tid åt att kontrollera typ av plan och fundera noga på vad det egentligen är ni vill ha. Tala med ägare, provflyg. Med andra ord – tänk och tänk noga!

Att vara medlem i EAA är förvisso ett måste, men ett behjälpligt sådant.

- Här får ni stöd och information och EAA har dessutom en mycket bra bygghandbok.

Vilken kan vara behändig, vid flygplansbyggen gäller nämligen minutiös noggrannhet.

- Varje ändring, ja, blotta tanken på avsteg från konstruktionen, skall godkännas.

En hel del pappersexercis blir det, men varje avklarat moment är ett steg närmare målet.

- Jätteroligt tycker jag det vore om det kom till stånd ett bygge här i Svenljunga, nu när det finns både flygplats och hangar!

Vilket naturligtvis föreningen höll med om. En förening som, Svenljungas lilla horisont till trots, redan har ett brett kontaktnät både nationellt och internationellt – och därtill en sådan tillgång som Anders Ljungberg bland sina medlemmar!

 

Ann-Louise Kjellner