UL-fynd i Svenljunga
ur EAA-Nytt nr 3 2016:Nu trappar Ingvar Carlsson ner, efter ett 20-tal år
i flygbranschen. Verksamheten i Svenljunga är på upp-
hällningen och nu finns flera intressanta objekt
till salu.Ingvar carlsson är ett känt namn i UL-kretsar och han
är en av de mest erfarna Rotaxmekanikerna i landet.
Först som tekniskt ansvarig i Borås Ultralätt Flygklubb
under slutet av 90-talet för kärror med både 2- och 4-
taktare. I början av tvåtusentalet tog verksamheten fart i
Svenljunga genom att ett antal UL-piloter gick samman
i ett EU-projekt och startade en flygplatsförening.
Verksamheten bedrevs i anslutning till Ingvars verkstads-
lokaler och en växande importverksamhet av UL-flygplan
gjorde att han efterhand kunde bedriva en relativt
omfattande service och underhållsverksamhet. Bland annat
som leveransansvrig för flera Ikarus, Zenair och Aeroprakt
maskiner. Samtidigt med den växande verksamheten blev
Ingvar även ägare till ett antal udda flygplan samt
en Humlan gyokopter som han byggde från grunden.
 
Fältet i Svenljunga blev under en lång period ett spän-
nande mål för många som ville prova på korta landningar
och få sina kärror servade av Ingvar. Idag har verksam-
heten i stort sett upphört och fältet används nästan 
enbart för modellflyg. Föreningens hangar som kom till
genom EU-pengar och en omfattande arbetsinsats av Ingvar
är nu på väg att flyttas och kommunen har förmodligen
andra ideer om fältets användning efter ett generöst
upplåtande av marken under en lång period.
Kvar i verkstadslokalerna finns nu en hel del maskiner,
verktyg och utrustning som Ingvar hoppas kunna avyttra,
och även hitta nya ägare till de flygplan som han under
åren har härbärgerat.


En mobil tankanläggning i behändigt format till salu.


Denna Shadow Streak köptes in till försvaret för att testa
ubåtsspaning på 90-talet och hamnade så småningon i Svenljunga. 
Det var den första UL-maskinen i Ingvars ägo och den har hållits i
flygbart skick sedan dess. Planet var mycket populärt i England och
mer om typen kan man hitta på http://www.archaid.se/7up/shad.htm


En annan engelsk maskin är den legendariska Dragon 150. Detta
exemplar började sin bana som byggsats på Borås Flygklubb och
blev starten till den framgångsrika UL-klubben i Borås, men
"dragonen" blev snart utkonkurrerad av modernare UL-kärror.
Så småningom togs den över av Ingvar som sedan dess har vårdat
den ömt, men nu tar den för mycket plats.


En Fischer Koala. Detta bygge har sitt ursprung i Skåne och
blev efter ett långt uppehåll färdigställd av Ingvar. Den är
nu under flygutprovning och har 10 timmar på nacken. En enkel
och trevlig maskin för den som vill ägna mer tid åt flygning.


Ingvar är kontaktman för Svenska Rotorflygklubben och här ses
han tillsammans med Karl-Erik Eriksson som gör klart för att taxa
sin nybyggda Humlan. Ingvar har även han lagt ner ett stort arbete
på ett Humlan-bygge. Det är i stort sett bara registreringen kvar
innan det är dags för flygutprovning. Till denna välbyggda maskin finns
det även en specialgjord släpkärra att tillgå. 
 
För den som är intresserad är det bara att ringa Ingvar, och den som
vill veta mer om den numera nedlagda verksamheten i Svenljunga
finns det mycket att hämta på hemsidan http://www.archaid.se/7up/
som fortfarande hålls tillgänglig av undertecknad.


Igor Cronsioe
 
(tidigare EAA-medlem och ansvarig för EU-prjektet 7up,
Sjuhäradsbygden flyger)