Epilog

2016-11-18
Svenljunga Flygplatsförening river sin hangar och upphör
förmodligen med flygverksamheten - nu återstår att se hur
Svenljunga Kommun gör med arrendet av fältet.2016-12-022016-12-21


ur EAA-Nytt nr 3 2016:   UL-fynd i Svenljunga