Svenljunga Flygplatsförening

I takt med det ökande intresset för användningen av en del av Bergsäters industriområde som landningsplats för ultralätta flygplan har vi bildat en ideell förening som vi kallar Svenljunga Flygplatsförening.

1998 gick tre Svenljungabor samman och köpte ett UL-flygplan från England. En av delägarna, Ingvar Carlsson har sin dagliga verksamhet på området och man började göra iordning en fältyta för att kunna starta och landa. Detta skedde i all enkelhet och i samförstånd med lantbrukaren som arrenderade marken av kommunen.

Under år 2000 tillkom ytterligare ett plan och tankarna på att göra området till ett någorlunda användbart område för UL-flyg tog fart. Under sommaren 2002 användes fältet flitigt och området har blivit populärt även bland modellflygare och många tar numera en tur förbi området för att beskåda ev. aktiviteter.

För att på ett vettigt sätt kunna fortsätta med vår flygverksamhet formulerade vi ett förslag till ett utveckligsprojekt i samband med EU-satsningen LEADER+ och det var för detta ändamål som vi bildade vår flygplatsförening. Vi som flyger är medlemmar i Borås Ultralätt Flygklubb och projektetresultatet redovisas nu på dessa webbsidor.

Med utgångspunkt från projektet hoppas vi kunna utveckla ett samarbete med Svenljunga Kommun för att skapa ett attraktivt område som kan tillföra nya kvaliteer i stadsbilden och lockande aktiviteter för både företagare, boende och turister i Svenljungas närhet.

Svenljunga fick en flygande symbol

2007 satsade vi på ett eget klubbflygplan i Svenljunga!

Flygplan    Styrelse