Invigningen den 20/3 2003


Annika Andersson knyter ihop bandet mellan Tomas Mellqvist och
Tomas Backman medan Claes Bergqvist hejar på.

Ett femtiotal personer samlade sig kring den halvfärdiga hangaren där det bjöds
på 7up och flera invigningstal av bl.a Carl Rönn från Siljan Flying Circus.

Anders Blixt presenterar Borås Ultralätt Flygklubb för intresserade åhörare.

Ingvar Carlsson (t.h) presenterade Sjuhäradsflyget för Tomas Mellqvist, Tomas
Backman, Carl Rönn och Anders Ljungberg.