Svenljunga/Bergsäter UL-flygplats
Flygbild FL100
Gräsfält 02/20 (400x25 m)   N57.29,17 E13.06,18
se vårt förslag till kartblad i Svenska Flygfält
Höjd: 480FT / 146 möh
Fältkontroll: 0705 794614
Radio: allmän kanal 123,425
Obs! högervarv bana 02
Ingen landningsavgift