Svenljunga Flygplatsförening
Bergsätervägen 7, 512 50 Svenljunga
Bg 5489-2377 Org.nr 866001 2132


Styrelse
vald på årsmötet den 7/3 för 2015

Ordförande
Finn Jonassen

Sekreterare
Bengt-Olof Odéen

Kassör
Claes Bergqvist

Flygplatschef
Ingvar Carlsson

Ledamot
Stefan Carlsson
representant för modellflyget

____________________________________________________

webbansvar igor@livingart.se