Rapport: 2003
Sammanfattning av första verksamhetsåret.

Projektetarbetet har hittills gått enl. planerna och vi har i princip nått de mål vi satt upp. En väsentlig del är hangarbygget som i stora drag är klart och vi räknar med att färdigställa detaljerna tills flygsäsongen börjar, nån gång i mars/april. Efter ganska lång tid fick vi klart med arrendet av marken och det kan konstateras att det gäller för projekttiden och därefter med relativt kort uppsägningstid. Kommunen vill hålla möjligheterna öppna för annan verksamhet än flyg, vilket gör att vår ambition har tonats ner när det gäller att skapa en s.k kommunal ultralättflygplats i Svenljunga. Vår målsättning är andå att utforma och beskriva anläggningen som en mall för liknande flygplatser, kanske på andra håll i Sjuhärad.

Kartläggningen av utflyktsmål har påbörjats och kan följas under samma rubrik på webbsidan. Vi har fått en hygglig bild av vilka områden i Sjuhärad som lämpar sig för flygande besök och vi har gjort en del 'strandhugg' och börjat bygga upp kontakter med markägare. Vi räknar med att hinna lägga mer tid på utflyktsmålen under kommande säsong.

Arbetet med att skapa en flygutbildning i samarbete med Naturbruksgymnasiet har inte kommit så långt. Dels därför att gymnasiet har fullt upp med den egna verksamheten, men också beroende på bristen på utbildningsresurser. Tillgängliga flyglärare är fullt upptagna med den ordinarie utbildningen på Borås Ultralätt Flygklubb. Tillströmningen av elever i Borås har slagit alla rekord vilket ger ett stort tillskott av flygare och många hör hemma i Sjuhäradsbygden. Man kan anta att vår medverkan vid flygdagarna i Borås i slutet av augusti, och vår webbinformation har hjälpt till att sprida flygintresset.

Vi har under året haft ett hyggligt antal flygande besök som vi inte alltid hunnit med att redovisa på webbsidorna. Annars är webbplatsen väl etablerad och dateras upp efterhand som projektet fortskrider och, som det är meningen skall vara vår huvudsakliga dokumentation av projektet. Service och underhåll av flygplan som görs av Ingvar Carlsson har ökat och kontakterna med andra klubbar och flygorganisationer är intensiv. Vi ingår i nätverket för det nya folkflyget vilket också kan innebära en del nya projektidéer - The Seven Ups

Svenljunga Flygplatsförening
04.01.15
Igor Cronsioe
Ordf.