En annorlunda uppvisning 2002


Ingvar hjälper Andreas med skärmen

and up we go ..

and away ..

men först ett varv över fältet.