Vi vill att våra mammor ska få bygga ett flygplan! Foto: Ann-Louise Kjellner

Huka er gubbar!

Nu är det tjejerna som kommer. Efter att ha sett Simone Kaern på TV och hennes systrar i skyn, och läst artikeln om Miriam Wal i Borås Tidning och träffat Jenny Ask från Svenljunga och våra tidigare kvinnliga medlemmar i klubben, är det en sak som är säker, det är inte prestanda och skruvar och muttrar som gäller, det handlar om känslan. Den totala upplevelsen av att flyga. Att flyga är en konst, om man får tro Simone, och att det har med kultur att göra vittnar väl alla dessa flygmuseer om som finns, eller som är på gång, som t.ex AEROSEUM på Säve där hela flotiljanläggningen kommer att bli kulturminnesmärkt.

Hundra år av motorflyg har satt sina spår, och det roliga är att det började med ultralätt! Bröderna Wrights maskin vägde 274 kg och flög i 60 knutar. BUFK tillhör pionjärerna av UL klubbar i Sverige och har utvecklats på ett fantastiskt sätt. Inte minst genom att vidga vyerna och se hela Sjuhäradsbygden som sitt fält. I Svenljunga har vi kommit halvvägs med vårt EU projekt och vi har lyckats få gehör för UL flyget både hos rikspolitiker och på lokalnivå. Möjligheterna ligger nu öppna för en rejäl satsning på det nya folkflyget, om vi tar chansen.

Nu lämnar vi jubileumsåret och ser fram mot en ny säsong med rekordmånga elever och med en flygklubb som är på gång. Ta vara på alla initiativ och låt inte gamla fördomar stå i vägen, vare sig om det handlar om kugghjul eller kultur eller flyget som ett pirrande i maggropen. Vi är många som kan hjälpas åt, men just nu tror jag det är tjejerna på landet, som kan det.

Ur Borås Ultralätt Flygklubbs medlemsblad nr 4/03
av Igor Cronsioe


Projektförslag
I Svenljunga Flygplatsförening tittar vi nu på hur ett byggprojekt för tjejer skulle kunna se ut. Vi har ett erbjudande om en lättbygd maskin från Tjeckien och en studieresa vore en bra start.

Fritidsflyg för nybörjare

Om du är road av tankegångarna och vill vara med och dra igång, hör av dig med idéer och anmäl ditt intresse till Styrelsen
Man få även vara grabb för att vara med.

På gång i Sverige:
Tjejer som flyger i Skåne

Övrigt:
Kvinnor i luften