Allers Flygklubb 1935 Citat:

"Flygning är kanske mest av allt ett förbrödringens transportmedel, som för människor närmare varandra.Varje dag tränger flygkonsten allt närmare de stora kultursammanhangen. Populariseringen av av flyget har därför blivit en kulturuppgift av största betydelse i det moderna samhället"

Allers Veckotidning ville skapa en flygklubb för att vidga möjligheterna för många att få uppleva flygtets tjusning.

"Emellertid har flygningen , trots dess populära inriktning ännu ej blivit de hudratusendens sak - ännu lägger de relativt stora kostnaderna hinder i vägen för denna breda popularisering"

Det var alltså på Ahrenbergs tid - frågan är om vi har kommit så mycket längre idag? Men entusiasmen var stor:

"Vill man följa med sin tid bör man stå i kontakt med vad som sker på flygningens område. Varje dag för oss närmare målet i fjärran: en egen flygmaskin åt envar!"

Sommaren 1935 besökte Albin Ahrenberg 350 platser på den svenska landsbygden.


Igor Cronsioe