Flygnära tomter i Svenljunga (2004)

MEKARBYN står för en idé om att bygga och erbjuda fritidslokaler med anknytning till flyg och andra intresseområden som tar lite större utrymmen i anspråk. Målsättningen är att hålla grundkostnaderna nere och fördela ägandet som i en bostadsrättsförening.

MEKARBYN har uppstått som ett resultat av nätverkssamarbete inom ramen för Leader+ projekten 7up Sjuhäradsbygden flyger, Folkflyget som marknad och flera arbetsgrupper inom Växa Tillsammans. Avsikten med projektet är att göra en förstudie som kan ligga till grund för en utförligare exploatering i full skala.

MEKARBYN vänder sig i först hand till marknaden för fritidsflyg som ett alternativ till traditionella flygklubbar, men även till alla andra som har behov av större lokaler för sina intressen än vad det egna garaget klarar av. En het ny möjlighet att skapa sig en egen värld på en rejäl yta mellan fyra höga väggar, till ett oslagbart pris, och med boendemöjligheter på köpet.

Vy över området   Inrikeshallen   Teknikenhet   Plan   projekt.doc

Airpark - planförslag: hela området

(detta är en historisk sajt)