"What you sign is what you get"

Sveriges enda sevärdhet som motsvarar
innehållet i hänvisningsskylten.

Installation av betong från PREFAB

Idé och design Igor Cronsioe på uppdrag av Byalaget i Nittorp


Invigdes den 16 September 2012

Om kringlan


Projekt 2015

Precis som med "kringlan" fick byalaget ett försköningsbidrag från
kommunen och även denna gång blev det ett "betongprojekt"


Igor Cronsioe: betongelement för graffiti som markering av infarten till ishallen i Nittorp - bilder och layout tillsammans med designer Natasha Kozlova

webbkontakt: igor@livingart.se