Living Art Center - Viavinga AB

 
  Kontoret/galleriet i Nittorp 2009

 
  Gott vin i fint läder - Elmo Innovation

  interior EXPO
 
  Aircraft och Railway mässor i Hamburg och Köln

  Dee Stool
 
  Förslag till sittplats i läder. Elmosoft/Pique

  Shape up with Elmo
 
  Nytt läder på gamla former. Elmosoft


 

  Svenljunga genom pixelögat
  ELMOs bidrag till konstnärlig utsmyckning av
  det nya biblioteket på Mogaskolan. En 12 m
  lång akustikvägg uppbyggd av stoppade plattor
  klädda med en nyaserad variation av Elmoläder.
  Motivet är en extrem förstoring av vinjettbilden
  på Svenljungas första hemsida på Internet.
  Bearbetning och utförande av Igor Cronsioe.

  Elmos knferensrum på ESPIRA i Borås
 
  Dekorativ akustikpanel i Elmoläder   Design: Igor Cronsioe
 

  www.elmoleather.com


  För mer information: igor@livingart.se

  Living Art Center - Viavinga AB
  Tranemovägen 1, 514 54 Nittorp