Lite från ovan

TV mannen, författaren och fotografen Bo Lundberg gör sig
beredd för nästa flygpass. Hans uppdrag är att dokumentera
Svenljunga Kommun från luften.

701:an har blivit favoritplanet genom den låga farten och det
generösa perspektivet när man flyger utan dörr.