Vi arbetar med ambitionen att skapa nya och
    banbrytande produkter inom konst, kultur, fritid
    och turism genom idéer om förändringsarbete
    på landsbygden i Västra Sverige med utgångs-
    punkt från vår bas i Sjuhärad.

    Viavinga AB
    Tranemovägen 1
    514 54 Nittorp
    info@viavinga.se
          Välkommen till
          Krysset i Nittorp
       

    Igor Cronsioe
    Tel 070 5563275
   
    igor@livingart.se
    Ann-Louise Kjellner
    Tel 070 8176768
   
    annlouise@ordla.se
            "före detta flygande reportrar"

   
    Tidigare Projekt                 Äldre verksamhet


    Närproducerat:                   Videoproduktion:
    Turistnätverk i Nittorp          youtube/viavinga


   
    Annexet


    Installation i Nittorp 2012

   
    "what you sign is what you get"


    Graffiti i Nittorp 2015

   
    "wall art" - ett projekt för byalaget


    Förslag 2017

   
    Ny entré till ishallen i Nittorp

   
    3/11 några figurer på plats             senaste bildobjekt


    Krysset i Nittorp
    L I V I N G   A R T   C E N T E R
    Ateljé för konstnärligt utvecklingsarbete
    samt plattform för konsultverksamhet inom
    arkitektur, inredning och design. bilder

    Tranemo Tvåpunktnoll
    Knutpunkten för nya idéer om förändrings-
    arbetet på landsbygden.

    Vi börjar med att göra vår egen el

       

   
    En del av framtidens kultur i Sjuhärad
    genom utställningar, workshops och
    speciella evenemang i samarbete med
    andra kulturutövare. Konstrundan

    Galleriet alltid öppet efter ö.k per tel.
    070 556 32 75


   
    Håkan Eng från Radio Jönköping besökte
    oss den 2/5 -17


   
    Vår pokemon har rymt!
    (den 7/5 -17)

   
    Sudden Seat nr 22/95 till salu


 

   
    Spill-ning   2017


  Objekt 2016

 
  "Högtalaren"


 
  "Galgbacken"


 
  "Poke one"


  Objekt 2015

 
  "Merkedes"


 
  "charlie"


  Objekt 2014

 
  "konstgräs"


  Objekt 2013

 
  "Wireless"


  Objekt 2012

 
  "davinci code"