Betongelement för graffiti som markering av infarten till ishallen i Nittorp - bilder och layout tillsammans med designer Natasha Kozlova